Obchodní podmínky

Podmínky Slots4play - pomocí našeho webu (prohlížení uživatelů) (pro přidružené programy viz spodní část stránky). Také doporučujeme přečíst si naše Stránka ochrany osobních údajů a zásad než začnete používat naše služby.

Musíte být Gamble Aware a pokud ano Problém Gambling prosím hledejte poradce!

Některé věci, které byste měli vědět před hraním v našich aplikacích a navigací na webu Slots4play.com:

Než začnete používat Slots4play Apps a web, přečtěte si pozorně tyto podmínky použití. Používáním naší aplikace vyjadřujete, že souhlasíte s těmito podmínkami použití a že souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud s těmito podmínkami použití nesouhlasíte, nepoužívejte prosím naši aplikaci.

SPOLEHLIVOST NA Zveřejněné informace a odmítnutí odpovědnosti

Materiály obsažené v naší aplikaci nebo na webových stránkách jsou poskytovány pouze pro obecné informační účely a netvrdí se, že jsou právními nebo jinými právními radami, nebo se na ně nepovažují.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které mohou vzniknout v důsledku přístupu nebo spoléhání se na informace o této aplikaci a v plném rozsahu povoleném anglickým právem vylučujeme veškerou odpovědnost za ztráty nebo škody přímo nebo nepřímo vyplývající z používání této stránky.

INFORMACE O NÁS

Slots4play.com je web provozovaný společností S4P MEDIA LTD se sídlem B005 Trident Business Centrem, 89 Bickersteth Road, Londýn, Anglie, SW17 9SH.

PŘÍSTUP NA NAŠE STRÁNKY

Přístup k naší aplikaci nebo webové stránce je povolen každý den a vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit službu, kterou poskytujeme na našich stránkách, bez předchozího upozornění (viz níže). Neneseme odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu je náš web nedostupný kdykoli nebo na jakoukoli dobu.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Jsme vlastníkem nebo nabyvatelem všech práv duševního vlastnictví na našich stránkách a v materiálech zveřejněných na tomto webu, kromě demo her a grafiky s nimi související. Tato díla jsou chráněna autorskými zákony a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Můžete si vytisknout jednu kopii a stáhnout si výpisy z kterékoli stránky z našich stránek pro vaši osobní potřebu a můžete upozornit ostatní ve vaší organizaci na materiály zveřejněné na našich stránkách.

Nesmíte žádným způsobem upravovat papír nebo digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste vytiskli nebo stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo zvukové sekvence nebo jakoukoli grafiku odděleně od doprovodného textu.

Náš status (a to jakéhokoli identifikovaného přispěvatele) jako autora materiálu na našich stránkách musí být vždy potvrzeno.

Nesmíte používat žádnou část materiálů na našem webu pro komerční účely, aniž byste k tomu dostali povolení od nás nebo našich poskytovatelů licence.

Máte-li vytisknout, kopírovat nebo stahovat jakékoliv části našich stránek v rozporu s těmito podmínkami používání, budou vaše právo na používání našich stránek okamžitě přestat a musí na naší volby, vrátit nebo zničit veškeré kopie materiálů, které jste provedli.

NAŠE STRÁNKY ZMĚNY REGULACE

Naším cílem je aktualizovat naše stránky pravidelně a kdykoli změnit obsah. Pokud vznikne potřeba, můžeme pozastavit přístup na náš web nebo jej zavřít na dobu neurčitou. Kterýkoli materiál na našich stránkách může být v určitém okamžiku neaktuální a nemáme povinnost aktualizovat tento materiál.

NAŠE ODPOVĚDNOST

Materiál zobrazený na našem webu a v aplikacích je poskytován bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo záruk týkajících se jeho přesnosti. V rozsahu povoleném zákonem my a třetí strany, které jsou s námi spojené, tímto výslovně vylučujeme:

- Všechny podmínky, záruky a další podmínky, které by jinak mohly vyplývat ze statutu, obyčejového práva nebo práva spravedlnosti.

- Jakákoli odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu vzniklou kterémukoli uživateli v souvislosti s naším webem nebo v souvislosti s používáním, nemožností používat nebo výsledky používání našeho webu, jakýmkoli webem s ním spojeným a jakýmkoli materiálem zveřejněny v něm, včetně, bez omezení, jakékoli odpovědnosti za:

- ztráta příjmu nebo příjmu;

- ztráta podnikání;

- ušlý zisk nebo zakázky;

- ztráta očekávaných úspor;

- ztráta dat;

- ztráta dobré vůle;

- ztráta času řízení nebo kanceláře; a za jakékoli jiné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, ať už vzniklé a způsobené delikty (včetně nedbalosti), porušením smlouvy nebo jiným způsobem, i když je předvídatelné, za předpokladu, že tato podmínka nebrání nárokům na ztrátu nebo poškození vašeho hmotného majetku nebo jakékoli jiné nároky na přímé finanční ztráty, které nejsou vyloučeny žádnou z výše uvedených kategorií.

Toto nemá vliv na naši odpovědnost za smrt nebo zranění vyplývající z naší nedbalosti, ani naši odpovědnost za úmyslné uvedení v omyl nebo omyl, aby se základní věci, ani žádné jiné závazky, které nemohou být vyloučeny nebo omezeny na základě platných právních předpisů.

INFORMACE O VÁS A VAŠE NÁVŠTĚVY NA NAŠICH STRÁNKÁCH VIRUSY, HACKING A OSTATNÍ POSTUPY

Nesmíte zneužívat naše stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našemu webu, serveru, na kterém je náš web uložen nebo k jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené k našemu webu. Nesmíte zaútočit na naše stránky útokem typu odmítnutí služby nebo distribuovaným útokem odmítnutí služby.

Nedodržením tohoto ustanovení byste spáchali trestný čin podle zákona o zneužívání počítačů 1990. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme spolupracovat s těmito orgány tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení bude vaše právo používat naše stránky ihned.

Nebudeme odpovídat za ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem typu "odmítnutí služby", viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může v důsledku vašeho používání našich webových stránek infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný majetkový materiál stahování jakéhokoli materiálu zveřejněného na něm nebo na jakýchkoli webových stránkách s ním spojených.

ODKAZY Z NAŠICH STRÁNKŮ

Pokud naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaše informace. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně nebo za ztráty nebo škody, které by mohly vzniknout při jejich používání. Při přístupu na webové stránky prostřednictvím našich webových stránek doporučujeme zkontrolovat jejich podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů, abyste zajistili jejich dodržování a zjistili, jak mohou tyto informace používat.

JURISDIKCE A ROZHODNÉ PRÁVO

Anglické soudy budou mít nevýlučnou jurisdikci nad veškerými nároky vyplývajícími z návštěvy našich stránek nebo souvisejících s ní.

Tyto smluvní podmínky a jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z nebo v souvislosti s nimi nebo jejich předmětem nebo složením (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí a vykládají v souladu s právem Anglie a Walesu.

VARIACE

Tyto smluvní podmínky můžeme kdykoli změnit změnou této stránky. Očekává se, že z času na čas tuto stránku zkontrolujeme, aby zjistili všechny změny, které jsme učinili, protože jsou pro vás závazné. Některá ustanovení obsažená v těchto podmínkách použití mohou být také nahrazena ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými jinde na našich stránkách.

Podmínky mezi médii S4P a přidruženými programy

Pokud program Affiliate oholí, odstraní statistiky hráčů nebo změní v programu affiliate, máme právo pozastavit nebo odstranit jejich značku z našich webových stránek.

Pokud affiliate program zpozdí affiliate platbu o více než 3 měsíce a tento proces zopakuje měsíc po měsíci, vyhrazujeme si právo program odebrat.

Když se připojíme k vašim podmínkám, musíte se také spojit s našimi podmínkami.

Integrační poplatky - NENÍ NÁHRADNÍ.

Podmínky mohou být neustále aktualizovány a vaše povinnost kontrolovat tuto stránku čas od času.

Děkuji,

VAŠE KONCERTY

Pokud máte jakékoli obavy ohledně materiálu, který se objevuje na našem webu, kontaktujte prosím [chris [at] s4pmedia.co.uk].